Naam karateschool: Karateschool Joutou

Het beëindigen van uw lidmaatschap bij Karateschool Joutou is geen automatische uitschrijving bij de Karatebond Nederland. Het lidmaatschap bij de Karatebond Nederland dient u zelf schriftelijk één maand voor het eind van het kalenderjaar op te zeggen.